About Me

Czy wykupując ubezpieczenie jest się ubezpieczonym od razu od wszystkiego, czy ubezpieczyciel może coś zakwestionować, np. powiedzieć, że takich badań to on nie zrefunduje bo np. według niego ich cena została zawyżona, bądź nie były konieczne, bądź co innego, tak jak w naszym NFZ, który przecież nie refunduje tysiąca różnych badań.W sezonie zimowym ubezpieczenie obejmuje także ewentualne wypadki na stoku związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego na wyznaczonych trasach. Więcej na tej stronie .